5.6. Przesyłki elektroniczne – przykład zastosowania

„Elektroniczna książka pocztowa” umożliwia ewidencję „przesyłek elektronicznych”. Wprowadzanie przesyłki elektronicznej obywa się analogicznie dla książki nadawczej jak i książki odbiorczej.

Aby wprowadzić przesyłkę elektroniczną należy wprowadzany wpis oznaczyć odpowiednim rodzajem przesyłki. Wyżej wymienioną opcję prezentuje poniższy zrzut ekranu.

Przesylka elektroniczna

Zrzut ektranu nr 1 – Wprowadzanie przesyłek elektronicznych

Ponadto do każdego wpisu istnieje możliwość dołączenia złącznika w formie pliku np. skanu lub potwierdzenia. Pole załącznika przedstawia poniższy zrzut ekranu:

Załącznik do przesyłki elektronicznej

Zrzut ekranu nr 2 – Załącznik do przesyłki elektronicznej

Spis treści 5.7. Przesyłki nierejestrowane – przykład zastosowania