5.5. Ewidencja aktywności użytkowników

Elektroniczna książka pocztowa” (eKNO) posiada zaimplementowane logowanie informacji dotyczących aktywności użytkowników programu. Moduł „Aktywność użytkowników” dostępny jest tylko dla administratora z poziomu modułu „Konfiguracja programu”. W zakres ewidencji aktywności użytkowników zaliczają się operacje dodawania, edycji oraz usuwania. Zapisywana jest data zdarzenia, nazwa użytkownika, typ operacji oraz nazwa modułu programu eKNO.

Przykład listy zawierającej log aktywności użytkowników:

Moduł do ewidencji aktywności użytkowników programu

Moduł do ewidencji aktywności użytkowników programu

Ewidencja aktywności użytkowników programu umożliwia weryfikację oraz prześledzenie historii np. danego wpisu w sytuacji gdy zostanie stwierdzona jakakolwiek nieprawidłowość we wprowadzonych do programu danych.

Spis treści 5.6. Przesyłki elektroniczne – przykład zastosowania