5.4. Konfiguracja widoków książki nadawczej i odbiorczej

Widok książki nadawczej oraz odbiorczej można dowolnie dostosowywać:

  • grupować, sortować oraz filtrować po wybranych kolumnach;
Sortowanie po zaczynającym się ciągu znaków

Sortowanie po zaczynającym się ciągu znaków

Sortowanie po zawierającym się ciągu znaków

Sortowanie po zawierającym się ciągu znaków

Przykład grupowania wg.: daty i miasta

Przykład grupowania wg.: daty i miasta

Przykład grupowania wg.: miasta i nadawcy

Przykład grupowania wg.: miasta i nadawcy

  • zmieniać widoczność oraz kolejność wyświetlanych kolumn;

Aby zmienić kolejność kolumn należy „złapać” wybrany nagłówek kolumny a następnie przesunąć w żądane miejsce. Proces ten przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Przykład zmiany kolejności kolumn na widoku listy przesyłek

Przykład zmiany kolejności kolumn na widoku listy przesyłek

Aby ukryć wybrane kolumny należy posłużyć się opcją „Wybór kolumn” umieszczoną w menu dostępnym pod prawy klawiszem myszy na nagłówku kolumny. Opcję tą przedstawia poniższy rzut ekranu. Wybraną kolumnę należy przesunąć do okna „Dostosowywanie”. Po zakończonej operacji przesuwania wybranych kolumn należy zamknąć okno „Dostosowywanie”.

Przenoszenie/ukrywanie wybranych kolumn

Przenoszenie/ukrywanie wybranych kolumn

Aby zapisać aktualny układ okna należy posłużyć się opcją „Zapisz aktualny układ okien” umieszczoną w menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy na liście wpisów. Opcję tą prezentuje poniższy zrzut ekranu.

"Zapisz aktualny widok" - opcja menu podręcznego

„Zapisz aktualny widok” – opcja menu podręcznego

Zapisany układ okien powinien być wczytywany każdorazowo podczas uruchomiania programu.

Spis treści 5.5. Ewidencja aktywności użytkowników