5.3. Konfiguracja wydruków kopert

Administrator programu „Elektroniczna książka pocztowa” ma możliwość zarządzania konfiguracją wydruków dla kopert oraz „potwierdzenia nadania” dla książki pocztowej.

Ustawienia wydruków zostały podzielone na 3 części:

  • część 1-sza (wspólna) – „Do wydruków używaj danych”
  • część 2-ga – zakłada zawierająca ustawienia wydruków kopert
  • część 3-cia – zakładki zawierającej konfigurację ustawień wydruku dla książki nadawczej
Zrzut ekranu nr 1 - Ustawienia wydruków

Zrzut ekranu nr 1 – Ustawienia wydruków

Ustawienia wydruków dla kopert:

  • Wydruk nadawcy na kopertach (pkt 1)
  • Wydruk informacji „Polecony”/”Potwierdzenie odbioru” (pkt 2)
  • Wydruk logo (pkt 3)
  • Wydruk elementów graficznych (pkt 4)
  • Wydruk informacji opłacie na podstawie umowy (pkt 5)
Zrzut ekranu nr 2 - Przykład wydruku koperty z elementami umożliwiającymi ich konfigurację

Zrzut ekranu nr 2 – Przykład wydruku koperty z elementami umożliwiającymi ich konfigurację

Spis treści 5.4. Konfiguracja widoków książki nadawczej i odbiorczej