5.2. Hermetyzacja kontaktów

Elektroniczna książka pocztowa umożliwia wprowadzenie hermetyzacji wpisów znajdujących się w słowniku kontaktów. Opcja hermetyzacji umożliwia skuteczne ukrycie kontaktów (takich jak np. strategicznych dla firmy dostawców lub innych, których nie chcemy udostępniać) oraz udostępnienie ich tylko dla wybranych użytkowników.

Aby włączyć opcję hermetyzacji należy w ustawieniach programu zaznaczyć opcję „Włącz opcję hermetyzacji kontrahentów/kontaktów”. Ustawienie to prezentuje poniższy zrzut ekranu nr 1.

Zrzut ekranu nr 1 - Inne ustawienia hermetyzacja

Zrzut ekranu nr 1 – Inne ustawienia – hermetyzacja

Dodatkowo dla wybranych użytkowników (tych którzy mają mieć dostęp do tajnych kontaktów) na karcie konfiguracyjnej (zrzut ekranu nr 2) należy zaznaczyć opcję „Hermetyzacja kontrahentów/kontaktów – Dostęp do tajnych danych”. Użytkownicy, którzy nie posiadają zaznaczonej opcji „Dostęp do tajnych danych” nie będą mieć dostępu do wpisów w kartotece kontaktów oznaczonych flagą tajne (zrzut ekranu nr 3).

Zrzut ekranu nr 2 - konfiguracja hermetyzacji kontaktów na karcie konfiguracyjnej użytkownika

Zrzut ekranu nr 2 – konfiguracja hermetyzacji kontaktów na karcie konfiguracyjnej użytkownika

Zrzut ekranu nr 3 - konfiguracja hermetyzacji kontaktów na karcie kontaktu

Zrzut ekranu nr 3 – konfiguracja hermetyzacji kontaktów na karcie kontaktu

Uwaga: po zapisaniu konfiguracji zalecane jest ponowne uruchomienie aplikacji.

Spis treści 5.3. Konfiguracja wydruków kopert