5.1. Hermetyzacja oddziałów

Program „Elektroniczna książka pocztowa” może zostać skonfigurowany do pracy oddziałowej. Rozróżnienie oddziałów oraz późniejsze przypisanie ich do wybranych użytkowników umożliwi wprowadzenie opcji hermetyzacji danych. Inaczej mówiąc użytkownicy programu (po uprzedniej konfiguracji) mogą mieć dostęp np. do wpisów dotyczących tylko dla przypisanego im oddziału albo/lub jednocześnie do wpisów innych oddziałów.

Zarządzanie listą oddziałów możliwe jest z poziomu modułu „Konfiguracja programu -> zakładka „oddziały”. Zakładkę zawierającą listę oddziałów oraz ich dane kontaktowe przedstawia poniższy zrzut ekranu nr 1.

Zrzut ekranu nr 1 – Słownik oddziałów firmy

Zrzut ekranu nr 1 – Słownik oddziałów firmy

Dane kontaktowe wprowadzone w module konfiguracji oddziałów wykorzystywane są między innymi na wydrukach (np. kopert czy elementów pocztowej książki nadawczej i odbiorczej).

Przykład konfiguracji użytkowników przedstawia zrzut ekranu nr 2.

Konfiguracja programu – Ustawianie hermetyzacji

Zrzut ekranu nr 2 – Konfiguracja programu – Ustawianie hermetyzacji

Przykład prezentowania informacji w programie ze względu na wprowadzoną konfigurację:

– użytkownik przypisany do jednego oddziału:

Jeden oddział

Zrzut ekranu nr 3 – Użytkownik przypisany do jednego oddziału

– użytkownik przypisany do 2 różnych oddziałów:

Użytkownik przypisany do wielu oddziałów

Zrzut ekranu nr 4 – Użytkownik przypisany do wielu oddziałów

Zastosowanie wyżej wymienionej konfiguracji umożliwia hermetyzację nie tylko dla wprowadzanych danych ale również dla użytkowników programu. Przykład: użytkownik X z oddziału A nie będzie widział wpisów z oddziału B.
W przypadku gdy użytkownik nie będzie podlegał hermetyzacji (odhaczona opcja w konfiguracji konta użytkownika), to będzie miał dostęp do wszystkich wpisów dla wszystkich dostępnych oddziałów.

 – użytkownik nie podlegający hermetyzacji:

Użytkownik nie podlegający heremtyzacji

Zrzut ekranu nr 5 – Użytkownik nie podlegający hermetyzacji

Spis treści 5.2. Hermetyzacja kontaktów