4.5. Wydruk przesyłek nierejestrowanych

Elektroniczna książka pocztowa udostępnia możliwość prowadzenia ewidencji przesyłek nierejestrowanych. Przesyłki nierejestrowane wprowadzane są na takiej samej zasadzie jak inne przesyłki w książce nadawczej lub odbiorczej. Wybrany wpis musi być oznaczany specjalną flagą (haczykiem) jako przesyłka nierejestrowana.

Wpis w książce pocztowej prezentujący przesyłkę nierejestrowaną został zaprezentowany na poniższym zrzucie ekranu:
Zrzut ekranu nr 1 - Widok wpisu oznaczonego jako przesyłka nierejestrowana.

Zrzut ekranu nr 1 – Widok wpisu oznaczonego jako przesyłka nierejestrowana.

Aby przesyłka nierejestrowana została uwzględniona na wydruku musi zawierać wypełnione pole masa oraz mieć ustawioną wartość opłaty (opcjonalnie zaznaczone pole priorytet).

Zrzut ekranu nr 2 - Widok menu z poziomu książki nadawczej - zaznaczono czerwoną ramką.

Zrzut ekranu nr 2 – Widok menu z poziomu książki nadawczej – zaznaczono czerwoną ramką.

Zrzut ekranu nr 3 - Wydruk przesyłek nierejestrowanych.

Zrzut ekranu nr 3 – Wydruk przesyłek nierejestrowanych.

Wydruk generowany jest dla zaznaczonych pozycji.

Spis treści 5. Konfiguracje – przykłady zastosowania