4.4. Wydruk korespondencji wysłanej

Elektroniczna książka pocztowa udostępnia możliwość wydruku listy korespondencji wysłanej podstawie wprowadzonych wpisów.

Wydruk dostępny jest z poziomu modułu „Książka nadawcza”.
Zrzut ekranu nr 1 - Widok menu z poziomu książki nadawczej

Zrzut ekranu nr 1 – Widok menu z poziomu książki nadawczej

Tabela z danymi na wydruku zawiera następujące informacje:

  • Lp – liczba porządkowa
  • Data nadania
  • Nazwa kontrahenta
  • Uwagi
  • Zawartość
  • Numer
Zrzut ekranu nr 2 - Widok przykładowego wydruku listy korespondencji wysłanej.

Zrzut ekranu nr 2 – Widok przykładowego wydruku listy korespondencji wysłanej.

Wydruk generowany jest dla zaznaczonych pozycji.

Spis treści 4.5. Wydruk przesyłek nierejestrowanych