4.3. Wydruk etykiet

Elektroniczna książka pocztowa udostępnia możliwość wydruku etykiet zaadresowanych do wybranych odbiorców na podstawie wprowadzonych wpisów.

Wydruki etykiet dostępne są z poziomu modułu „Książka nadawcza”. Dostępne są następujące formaty etykiet:

  • format 65×35 mm
  • format 70×36 mm
  • format 105×40 mm

Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie dostępne rodzaje wydruków etykiet:

Zrzut ekranu nr 1 - Widok menu z poziomu książki nadawczej.

Zrzut ekranu nr 1 – Widok menu z poziomu książki nadawczej.

Zrzut ekranu nr 2 - Wydruk etykiet o formacie 65x35mm.

Zrzut ekranu nr 2 – Wydruk etykiet o formacie 65x35mm.

Zrzut ekranu nr 3 - Wydruk etykiet o formacie 70x36mm.

Zrzut ekranu nr 3 – Wydruk etykiet o formacie 70x36mm.

Zrzut ekranu nr 4 - Wydruk etykiet o formacie 105x40mm.

Zrzut ekranu nr 4 – Wydruk etykiet o formacie 105x40mm.

Wydruki generowane są dla zaznaczonych pozycji lub pierwszej zaznaczonej (w zależności od wybranej opcji).

Spis treści 4.4. Wydruk korespondencji wysłanej