4.1. Wydruk książki nadawczej

Wydruk strony głównej dla pocztowej książki nadawczej.

Zrzut ekranu nr 1 - Wydruk strony głównej dla pocztowej książki nadawczej.

Zrzut ekranu nr 1 – Wydruk strony głównej dla pocztowej książki nadawczej.

Wydruk potwierdzenia nadania (dla wybranych pozycji).

Zrzut ekranu nr 2 - Wydruk potwierdzenia nadania (dla wybranych pozycji).

Zrzut ekranu nr 2 – Wydruk potwierdzenia nadania (dla wybranych pozycji).

Wydruki generowane są dla zaznaczonych pozycji. Dane w kolumnach: „Masa, Kwota wartości, Numer nadawczy, Uwagi, Opłata” mogą być drukowane dodatkowo po uprzedniej konfiguracji w module „Konfiguracja programu”.

Zrzut ekranu nr 3 - Ustawienia wydruków

Zrzut ekranu nr 3 – Ustawienia wydruków

Dostępne opcje dotyczące ustawień wydruków dla potwierdzenia nadania:

  • Wydruk masy przesyłki (pkt 1)
  • Wydruk numeru przesyłki (pkt 2)
  • Wydruk pola uwagi (pkt 3)
  • Wydruk formy skróconej lub pełnej dla listu poleconego oraz wysyłanego za potwierdzeniem odbioru – w polu uwagi (pkt 4)
  • Wydruk opłaty za przesyłkę (pkt 5)
Zrzut ekranu nr 4 - Przykład wydruku potwierdzenia nadania z elementami umożliwiającymi ich konfigurację

Zrzut ekranu nr 4 – Przykład wydruku potwierdzenia nadania z elementami umożliwiającymi ich konfigurację

Ponadto wydruki potwierdzenia nadania dostępne są w następujących opcjach:

  • Wydruk potwierdzenia nadania dla zaznaczonych pozycji – widok pionowy
  • Wydruk potwierdzenia nadania dla zaznaczonych pozycji – widok poziomy (zrzut ekranu nr 1)
  • Wydruk potwierdzenia nadania dla zaznaczonych pozycji – widok poziomy, rozszerzony o kolumnę „Zawartość”
Zrzut ekranu nr 5 - Wydruki potwierdzenia nadania (dla wybranych pozycji) - widok z poziomu książki nadawczej

Zrzut ekranu nr 5 – Wydruki potwierdzenia nadania (dla wybranych pozycji) – widok z poziomu książki nadawczej

Spis treści 4.2. Wydruk kopert