3. Opis programu oraz jego moduły

Program eKNO zbudowany jest z modułów wyświetlanych w formie zakładek. W podstawowej wersji programu dostępne są dwa moduły, odpowiednio dla książki nadawczej oraz dla książki odbiorczej. Okno główne programu oraz moduły zostały opisane w dalszej części tego dokumentu.

Okno główne programu

Okno główne aplikacji składa się z:

  • menu programu (1)
  • obszaru, w którym uruchamiane są moduły w formie zakładek (2)
  • paska statusu z umieszczonymi informacjami o programie (3)
Okno główne programu eKNO

Okno główne programu eKNO

Standardowo dostępne są dwa moduły w formie zakładek:

  • Książka nadawcza
  • Książka odbiorcza
  • Dodatkowo (jako nowa zakładka) uruchamiane są moduły „konfiguracja programu” oraz „kartoteka kontaktów”. Moduły te dostępne są z poziomu menu programu

W dalszej części tego działu zostaną omówione poszczególne moduły programu.

Spis treści 3.1. Książka nadawcza – Ewidencja poczty wychodzącej