3.4. Słowniki danych

Program „Elektroniczna książka pocztowa” posiada wbudowane słowniki danych:

  • słownik kontaktów – opisany został w dziale 3.3.
  • słownik uwag
  • słownik zawartości
  • słownik rodzajów przesyłek
  • słownik miast
  • słownik krajów
  • słownik gabarytów
  • słownik działów nadawczych
  • słownik treści dodatkowych (np treści opłat na podstawie umowy)

Wyżej wymienione dostępne są z różnych miejsc w programie.

3.4.1. Słownik uwag – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 1 - Okno szczegółów wpisu - słownik uwag

Zrzut ekranu nr 1 – Okno szczegółów wpisu – słownik uwag

3.4.2. Słownik zawartości – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 2 - Okno szczegółów wpisu - słownik zawartości

Zrzut ekranu nr 2 – Okno szczegółów wpisu – słownik zawartości

3.4.3. Słownik rodzajów przesyłek- przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 3 - Okno szczegółów wpisu - słownik rodzajów przesyłek

Zrzut ekranu nr 3 – Okno szczegółów wpisu – słownik rodzajów przesyłek

3.4.4. Słownik miast – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 4.1 - Okno szczegółów wpisu - słownik miast

Zrzut ekranu nr 4.1 – Okno szczegółów wpisu – słownik miast

Zrzut ekranu nr 4.2 - Okno szczegółów wpisu - słownik miast

Zrzut ekranu nr 4.2 – Okno szczegółów wpisu – słownik miast

3.4.5. Słownik krajów – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 5 - Okno szczegółów wpisu - słownik krajów

Zrzut ekranu nr 5 – Okno szczegółów wpisu – słownik krajów

3.4.6. Słownik gabarytów – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 6 - Okno szczegółów wpisu - słownik gabarytów

Zrzut ekranu nr 6 – Okno szczegółów wpisu – słownik gabarytów

3.4.7. Słownik działów nadawczych – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 7 - Okno szczegółów wpisu - słownik działów

Zrzut ekranu nr 7 – Okno szczegółów wpisu – słownik działów

3.4.8. Słownik treści dodatkowych – przykład zastosowania
Zrzut ekranu nr 8 - Okno szczegółów wpisu - słownik treści dodatkowych

Zrzut ekranu nr 8 – Okno szczegółów wpisu – słownik treści dodatkowych

Spis treści 3.5 Ustawienia programu