3.3. Kartoteka kontaktów – zarządzanie kartoteką odbiorców/nadawców

Kartoteka odbiorców i nadawców dostępna jest z poziomu okna szczegółów wpisu w modułach „Książka nadawcza” oraz „Książka odbiorcza” oraz bezpośrednio z poziomu menu programu.

Zrzut ekranu nr 1 -Menu programu - uruchomienie modułu kontaktów

Zrzut ekranu nr 1 -Menu programu – uruchomienie modułu kontaktów

Zrzut ekranu nr 2 - Okno szczegółów wpisu - uruchomienie modułu kontaktów

Zrzut ekranu nr 2 – Okno szczegółów wpisu – uruchomienie modułu kontaktów

Informacje w module kontaktów przechowywane i wyświetlane są w formie tabelarycznej (pkt. 1, zrzut ekranu nr 3). Dodawanie, edycja oraz usuwanie wpisów wykonywane jest za pomocą przycisków funkcyjnych umieszczonych w lewym, dolnym rogu modułu (pkt. 2, zrzut ekranu nr 3).

Zrzut ekranu nr 3 - Okno główne kartoteki kontaktów

Zrzut ekranu nr 3 – Okno główne kartoteki kontaktów

Przycisk „Wprowadź wybranego” umożliwia przepisanie informacji z zaznaczonego wpisu bezpośrednio do okna szczegółów wpisu dla książki nadawczej lub odbiorczej (pkt. 3, zrzut ekranu nr 3).

Dodawanie kontaktów z poziomu modułu „Kontrahenci/kontakty” oraz z poziomu okna dodawania wpisu do książki pocztowej.

Import kontaktów do programu „Elektroniczna książka pocztowa”.

Spis treści 3.4. Słowniki danych