3.2. Książka odbiorcza – ewidencja poczty przychodzącej

Moduł książka odbiorcza służy do ewidencji korespondencji odebranej. Informacje przechowywane i wyświetlane są w formie tabelarycznej (1).

Okno główne modułu książki odbiorczej

Okno główne modułu książki odbiorczej

Dodawanie, edycja oraz usuwanie wpisów wykonywane jest za pomocą przycisków funkcyjnych umieszczonych w prawym, dolnym rogu modułu (2).
Dodawanie Odbiorców/Nadawców odbywa się z z poziomu okna dodawania/edycji wpisu. Dostęp do kartoteki Odbiorców/Nadawców jest możliwy w module „Książka nadawcza”.
Dostęp do kartoteki odbywa się w analogiczny sposób jak w module „Książka odbiorcza”.
Kartoteka Odbiorców/Nadawców została opisana w dalszej części tego dokumentu (3).

W skład „Książki odbiorczej” wchodzą następujące informacje:

– Nr przesyłki
– Data nadania
– Odbiorca
– Adres, Miasto, kod miasta, Państwo,
– Nip/Pesel odbiorcy
– Uwagi
– Zawartość
– Rodzaj przesyłki
– Wartość przesyłki
– Masa przesyłki
– Opłata
– Kwota pobrana
– Gabaryt
– Czy przesyłka polecona
– Czy przesyłka priorytetowa
– Czy z potwierdzeniem odbioru
– Czy przesyłka nierejestrowana
– Link (odnośnik) do załącznika

Dane te umożliwiają wprowadzenie przesyłek o standardowych parametrach (takich jak: rodzaj przesyłki, gabaryt, waga, cena itp.) ale również umożliwiają ewidencję przesyłek niestandardowych np. przesyłek kurierskich lub elektronicznych.

Książka odbiorcza - menu podręczne

Książka odbiorcza – menu podręczne

Z poziomu modułu można wykonać wydruki (4):

  • wydruk listy korespondencji otrzymanej
  • wydruk etykiet

Wydruki generowane są dla zaznaczonych pozycji.

Spis treści 3.3. Kartoteka kontaktów – zarządzanie kartoteką odbiorców/nadawców