3.1. Książka nadawcza – ewidencja poczty wychodzącej

Książka pocztowa umożliwia ewidencjonowanie wszelkich przesyłek wysyłanych. Do tego celu służy„Książka nadawcza”. Informacje przechowywane i wyświetlane są w formie tabelarycznej (1).

Książka nadawcza

Książka nadawcza

Dodawanie, edycja oraz usuwanie wpisów wykonywane jest za pomocą przycisków funkcyjnych umieszczonych w prawym, dolnym rogu modułu (2).

Dodawanie Odbiorców/Nadawców odbywa się z z poziomu okna dodawania/edycji wpisu. Dostęp do kartoteki Odbiorców/Nadawców jest możliwy w module „Książka odbiorcza”. Dostęp do kartoteki odbywa się w analogiczny sposób jak w module „Książka nadawcza”. Kartoteka Odbiorców/Nadawców została opisana w dalszej części tego dokumentu (3).

W skład „Książki nadawczej” wchodzą następujące informacje:

– Nr przesyłki
– Data nadania
– Odbiorca
– Adres, Miasto, kod miasta, Państwo,
– Nip/Pesel odbiorcy
– Uwagi
– Zawartość
– Rodzaj przesyłki
– Wartość przesyłki
– Masa przesyłki
– Opłata
– Kwota pobrana
– Gabaryt
– Ilość (dla przesyłek ilościowych)
– Czy przesyłka polecona
– Czy przesyłka priorytetowa
– Czy z potwierdzeniem odbioru
– Czy przesyłka nierejestrowana
– Czy przesyłka ilościowa
– Link (odnośnik) do załącznika

Dane te umożliwiają wprowadzenie przesyłek o standardowych parametrach (takich jak: rodzaj przesyłki, gabaryt, waga, cena itp.) ale również umożliwiają ewidencję przesyłek niestandardowych np. przesyłek kurierskich lub elektronicznych.

Standardowe rodzaje przesyłek:

– Przesyłka listowa polecona – EKONOMICZNA (Gabaryt A lub B do 2 kg)
– Przesyłka listowa polecona – PRIORYTETOWA  (Gabaryt A lub B do 2 kg)
– Paczka pocztowa ekonomiczna do 10 kg.
– Przesyłki nierejestrowane EKONOMICZNE i PRIORYTETOWE  (Gabaryt A lub B do 2 kg)

Niestandardowe rodzaje przesyłek:

– Przesyłki kurierskie
– Przesyłki elektroniczne [zobacz jak ewidencjonować przesyłki elektroniczne]

Do wyboru rodzaju przesyłki służy słownik zaprezentowany na niżej załączonym obrazku:

Rodzaje przesyłek -słownik danych

Rodzaje przesyłek -słownik danych

Powyżej zaprezentowany słownik umożliwia dodawanie nowych oraz edycję istniejących rodzajów co daje nieograniczone możliwości w zakresie ewidencji przesyłek wychodzących.

Inne słowniki danych zostaną zaprezentowane oraz omówione w dalszej części instrukcji.

Konfiguracja widoku książki nadawczej zostanie zaprezentowana w dalszej części instrukcji.

Spis treści 3.2. Książka odbiorcza– ewidencja poczty przychodzącej