2. Pierwsze uruchomienie programu

Pierwsze uruchomienie programu w zależności od trybu pracy może być wykonane na dwa różne sposoby.

Sposób pierwszy dotyczy trybu pracy programu z lokalną bazą danych (wersja jednostanowiskowa). W tym przypadku baza danych programu może zostać utworzona we wskazanym miejscu lub miejscu domyślnym gdy użytkownik nie wskaże miejsca docelowego.

Sposób drugi dotyczy trybu pracy z serwerem SQL.

Sposób pierwszy – praca z lokalną bazą danych

(z ustawieniami domyślnymi) – bez podawania lokalizacji dla bazy danych

 • Procedura uruchamiania programu:
 • W oknie głównym panelu logowania proszę wprowadzić nazwę użytkownika: admin oraz hasło: admin
 • Potwierdzić przyciskiem „Logowanie”
 • W wyniku potwierdzenia logowania zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o utworzenie nowej bazy danych (proszę potwierdzić);
 • W wyniku wykonania powyższych czynności zostanie przeprowadzony proces instalacji nowej bazy danych oraz zapisania ustawień do konfiguracji programu.
Panel logowania

Panel logowania

Potwierdzenie utworzenia nowej bazy danych

Potwierdzenie utworzenia nowej bazy danych

Proces postępu kreatora bazy danych

Proces postępu kreatora bazy danych

 • Na zakończenie zostanie wyświetlony komunikat statusu procesu instalacji nowej bazy danych. Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie uruchomiony program.

wskazanie miejsca docelowego dla istniejącej lub nowej lokalnej bazy danych

 • Przed pierwszym zalogowaniem do programu należy uruchomić (z poziomu okna logowania) moduł do konfiguracji połączeń.
Wskazanie miejsca położenia bazy danych

Wskazanie miejsca położenia bazy danych

 • Aby wskazać istniejący plik bazy danych należy posłużyć się przyciskiem oznaczonym „[…]”
  Aby utworzyć nową bazę danych należy użyć przycisku „Twórz bazę” Po wskazaniu istniejącego pliku z bazą danych lub utworzeniu nowej bazy danych można wykonać test połączenia.W przypadku pozytywnego rezultatu należy zapisać wprowadzone zmiany w oknie konfiguracji połączenia (przycisk „Zapisz”) a następnie przystąpić do procesu logowania do programu.

Sposób drugi – praca z serwerową bazą danych

przygotowanie środowiska do pracy (ustawienia od strony serwera SQL)
Przed uruchomieniem aplikacji eKNO należy wykonać następujące czynności:

 • utworzenie bazy danych na serwerze SQL
 • utworzenie użytkownika bazy danych
 • nadanie uprawnień dla użytkownika bazy danych

konfiguracja programu eKNO do pracy z serwerową bazą danych SQL (ustawienia od strony programu eKNO)

 • Przykład konfiguracji połączenia do bazy danych został zaprezentowany na poniższym zrzucie ekranu:
Konfiguracja dostępu do sieciowej bazy danych

Konfiguracja dostępu do sieciowej bazy danych

 • Po wskazaniu istniejącej bazy danych zaleca się wykonanie testu połączenia.
  W przypadku pozytywnego rezultatu należy zapisać wprowadzone zmiany w oknie konfiguracji połączenia (przycisk „Zapisz”) a następnie przystąpić do procesu logowania do programu.
  W przypadku nowej bazy danych można od razu przystąpić do procesu logowania. Podczas pierwszego logowania nastąpi uzupełnienie schematu bazy danych.
Spis treści 3. Opis programu eKNO