1. Instalacja programu

Instalacja programu przeprowadzana jest za pomocą kreatora instalacji. Kreator instalacji składa się z pięciu okien informacyjnych:

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Instalacja programu

Po przeprowadzeniu instalacji programu zostanie uruchomione okno autoryzacji.
(Panel logowania) programu. Pierwsze uruchomienie aplikacji zostało opisane w dalszej części tego dokumentu.

Spis treści 2. Pierwsze uruchomienie programu