Elektroniczna książka pocztowa

KNO – Elektroniczna książka pocztowa (nadawczo odbiorcza).

Możliwości oraz korzyści z zastosowania:

 • Kontrola poczty przychodzącej i wychodzącej;
 • Generowanie wydruków książki nadawczej i odbiorczej;
 • Generowanie etykiet nadawczych;
 • brak dostępu dla osób nieupoważnionych;
 • Oszczędności wynikające z obniżenia czasu wypełniania danych na potrzeby wykonywania wysyłek pocztowych;
 • Oszczędności wynikające z czasu dostępu do informacji wprowadzonych w aplikacji (wyszukiwanie odbiorów, nadawców, wyszukiwanie po datach lub opisach);

Zalety systemu:

 • Elastyczność – możliwość szerokiego zastosowania względem wymagań klienta;
 • Funkcjonalność – Prosta i intuicyjna obsługa. Aplikacja umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Na życzenie możliwość importowania danych dotyczących klientów z innych systemów za pomocą plików csv. Sortowanie, filtrowanie oraz grupowanie informacji z książki nadawczej i odbiorczej.

Zastosowanie – rejestracja wejść i wyjść:

 • Elektroniczna książka nadawczo odbiorcza jest aplikacją wspomagającą ewidencję poczty wychodzącej oraz przychodzącej. Okno główne aplikacji składa się z dwóch intuicyjnych list wpisów książki nadawczej oraz książki odbiorczej.

Okno główne programu

 • Wprowadzanie oraz edycja danych została ograniczona do niezbędnych informacji takich jak: nadawca/odbiorca, adres/uwagi, daty nadania i wysłania oraz kosztów przesyłki.

Dodawanie oraz edycja informacji wybranego wpisu w eKNO

Wyszukiwanie, grupowanie:

 • Elektroniczna książka nadawczo odbiorcza umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji za pomocą filtrowania danych dostępnych na listach książki nadawczej oraz odbiorczej.

 • Ponadto listy książki nadawczej i odbiorczej można grupować względem wybranych kolumn. Na przykład można wykonać grupowanie informacji po odbiorcy oraz dacie wysłania.

Raporty i wydruki:

 • Elektroniczna książka nadawczo odbiorcza umożliwia generowanie:
  – wydruków książki nadawczej lub odbiorczej;
  – potwierdzeń nadania przesyłek;
  – generowanie wydruku etykiet dla zaznaczonych wpisów;
  – wydruk gotowych, zaadresowanych kopert;

Wydruk strony głównej dla pocztowej książki nadawczej

Wydruk potwierdzenia nadania (dla wybranych pozycji).

Wydruk etykiet (dla wybranych pozycji).

Wydruk kopert 225 mm x 110 mm (dla wybranych pozycji).

O produkcie:

  • Program Elektroniczna Książka Nadawczo-Odbiorcza jest rozwiązaniem przeznaczonym do kompleksowej obsługi wysyłki korespondencji poleconej. Umożliwia szybkie, wymagające minimum pracy manualnej, tworzenie książki nadawczej, którą jesteśmy zobowiązani dostarczyć do urzędu pocztowego.
  • Stosowanie Książki Nadawczej daje więc wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu pracy.
  • Aplikacja wykonana została w dwóch opcjach:

Elektroniczna książka pocztowa - wersja jednostanowiskowa

   • jednostanowiskowej – wersja ta dedykowana jest do obsługi tylko na jednym stanowisku bez możliwości korzystania z danych na innych komputerach;

Elektroniczna książka pocztowa - wersja wielostanowiskowa

   • wielostanowiskowa – wersja ta dedykowana jest do pracy w sieci lokalnej na wielu stanowiskach jednocześnie;
  • Aplikacja współpracuje z:
   • plikiem lokalnej bazy danych SqlCe (dla wersji jednostanowiskowej);
   • bazą danych MsSql (dla wersji jedno i wielostanowiskowej);

Wymagania systemowe:

 • Windows XP lub nowszy
 • .NET Framework 3.5 SP1 lub nowszy
 • około 55 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Pliki do pobrania:

 • Wersję demonstracyjną programu można pobrać w dziale:  Do pobrania.